De regering heeft plannen om met ingang van 1 juli 2013 het huurbeleid te veranderen. Dit heeft grote gevolgen voor uw huur. Klik hier voor drie rekenvoorbeelden. Woningcorporaties moeten een enorme heffing gaan betalen, waardoor ze nieuwbouw- en onderhoudsplannen (deels) niet meer kunnen uitvoeren. Dat vinden wij onacceptabel. Daarom protesteren wij tegen de plannen en vroegen u om hetzelfde te doen.

Terwijl de steunbetuigingen voor de actie massaal binnenstroomden, sloot het kabinet met D66, de CU en de SGP op 12 februari aan het einde van de carnaval onverwacht snel een akkoord over de woningmarkt. Op 12 maart spreekt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Uiteindelijk hebben ruim 3.800 mensen gehoor gegeven aan onze protestactie. Op dinsdag 26 februari hebben wij de handtekeningen en een protestbrief aangeboden aan de commissie Binnenlandse Zaken. Er is ons beloofd dat de protestbrief verspreid wordt onder alle commissieleden en dat onze argumenten meegenomen worden in hun overweging.

De actie is afgelopen. Wij bedanken iedereen die geholpen heeft om de actie tot een succes te maken!